Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Nikolaj Berdjajev

Et par veldig interessante sitat fra Berdjajev:

«Jag tycker också idag [skrevet i 1940] att jämlikheten är en metafysiskt tom idé och att den sociala rättfärdigheten måste grundas på varje individs värde, och inte på jämlikheten.»

Litt senere:

«Och allra mest, kanhända, vilar ansvaret [för den ryska revolutionens andebekämpande karaktär, dess fientlighet gentemot den andliga kulturen] på den historiska kristenheten, på de kristna som inte uppfyllt sina plikter. Jag betraktade kommunismen som en påminnelse om en ouppfylld kristen plikt. Det var just de kristna som skulle förverkliga kommunismens sanning, och då skulle den kommunistiska lögnen aldrig ha kunnat triumfera.»

Begge sitat fra Vägar til självkännedom.

[tweet #299]

Only God can pronounce the name of God correctly

[tweet #298]

Philosophy or literature? Sober or drunk in language.

[tweet #297]

Reklame: samfunnets e-stoff

[tweet #296]

Evil is an adverb

[tweet #295]

Marriage of mis-spesslings:

intra-triune (theologian)

intra-uterin(e) (wife’s a gynecologist/obstetrician)

 

[tweet #294]

«Människan kan inte, hon får inte på sin uppåtfärd flyga ut ur världen, frånsäga sig ansvaret för de andra. Var och en ansvarar för alla andra. Bara den gemensamma frälsningen kan leda till det eviga livet.» Nikolaj Berdjajev